Iskolatörténet - Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskola

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Az iskola

Az iskola története


2007-ben Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeged-Móravárosi Szakközépiskola és Szakiskola néven összevonta a Móra Ferenc Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot illetve a Tápai Antal Szakközép- és Szakiskolát.

Ugyanekkor a felnőtt tagozat kivált az "anyaiskolából" és Móra Ferenc Felnőttoktatási Szakközépiskola néven, új iskolaként, de a régi hagyományokat megőrizve önálló iskolaként kezdte meg működését a Szeged-Móravárosi Szakközépiskola és Szakiskola épületében. 2010-ben -tanulóink igénye alapján - gimnáziumi osztályok is indultak, az iskola neve Móra Ferenc Felnőttoktatási Szakközépiskola és Gimnázium lett.

2012. szeptember 1-jével iskolánk fenntartójává a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy vált, így a következő tanévtől nevünket a Baptista Szeretetszolgálat EJSz Móra Ferenc Gimnáziumára változtattuk.
A 2015-2016-os tanévtől – gimnáziumi osztályaink mellett – a szakmával, szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkező tanulóknak új képzési formát vezettünk be, a szakiskolások középiskoláját, amelynek keretében a diákokat két év alatt négy tantárgyból készítjük fel az érettségi vizsgára. Nevünket ismét módosítottuk: Baptista Szeretetszolgálat EJSz Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája névre.

A 2017-2018-as tanévben a székhelyünk átkerült a piarista gimnázium épületébe, a Bálint Sándor u. 14. szám alá. Gimnáziumi osztályokban esti munkarend szerint készítjük fel tanulóinkat az érettségire.

A következő tanévben nappali rendszerű gimnáziumi és szakgimnáziumi (Rendészet és közszolgálat ágazaton) képzésű osztályokkal bővítjük oktatási palettánkat az általános iskola 8. évfolyamát végzett tanulók számára. Székhelyünk a Rigó utca 24/D szám alá kerül át.

Alapelvünk, hogy tanulóinkat a nemzeti művelődés szellemének megfelelően olyan alapműveltséghez juttassuk, amely képessé teszi őket további tanulmányokra és az életben való helytállásra. Mindezt jól képzett tantestület biztosítja, amely mindig nyitott volt a továbbtanulásra, a továbbképzésben való részvételre.

Feladatunk egyrészt a már munkahellyel rendelkező felnőttek oktatása, másrészt az alsó fokú oktatásból vagy a szakképzésből, a nappali rendszerű középiskolákból kikerült, még munkanélküli fiatalok képzése.


Céljaink:

  • tanítványaink önálló véleményalkotásra nevelése,

  • a folyamatos önművelődésre való igénytkialakítása,

  • korszerű, és a jövőben fejleszthető tudást adni képességük, szándékaik szerint,

  • oktatásunkat a tanulók igényeihez igazítani,

  • korszerű módszerek alkalmazásával növelni a tanulás hatékonyságát.

 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz