Tavaszi vizsgák - Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskola

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Érettségi > Jelentkezés
 

Jelentkezés a május - júniusi érettségi vizsgára.

 
 

-

Jelentkezés határideje: 2018. február 15..

-

A jelentkezési lapot az érettségi szofver megnyitását követően - várhatóan január közepe -, az osztályfőnökök osztják ki.

-

A kitöltött jelentkezési lapot az osztályfőnöknek, tanulói jogviszonyban nem lévő jelentkező esetén a titkárságon személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani.

-

A jelentkezési határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül lehet előterjeszteni.

-

Tanulói jogviszonyban nem lévő jelentkezőknek jelentkezési lap benyújtásakor be kell mutatni a személyi igazolványt, a középiskolai bizonyítványt és az iskola vagy annak jogutódja által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó mentesítésről szóló igazolást.

-

A pótló-, javítóvizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési laphoz csatolni kell az érettségi törzslapkivonatát is.

-

Abban az esetben, ha az érettségi vizsga a Nkt. 94. § (4) bekezdés p) pontja alapján kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint nem ingyenes, a jelentkezési laphoz csatolni kell a vizsgabizottságot működtető intézmény számlájára befizetett térítési díj, tandíj, vizsgáztatási díj befizetésének igazolását.

 

-

A kitöltött, aláírt jelentkezési lap adatait a jegyző rögzíti az érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében. A rögzített, majd kinyomtatott jelentkezési lap adatait a jelentkező ellenőrzi, s végül az adatok helyességét aláírásával igazolja.

-

Téves adat esetén azt módosítja, a módosítás tényét a jelentkező aláírásával igazolja.

 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz